Účetní závěrky

Důležité upozornění

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti Prabos plus, a.s. (dále jen „Akcie”). Případná veřejná nabídka Akcií bude v České republice provedena až po uveřejnění prospektu podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Pokud se veřejná nabídka v České republice uskuteční, bude tento prospekt k dispozici na www.prabos.cz a na www.starteepo.com/prabos.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech amerických nebo pro, ve prospěch nebo na účet jakékoliv americké osoby (U.S. person) (jak je tento pojem definován v Regulaci S (Regulation S) podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), pokud není registrována podle Zákona o cenných papírech nebo na ni nedopadá výjimka z takové registrace. Akcie nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech a nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických. Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií v jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé tohoto oznámení se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.

Informace Dokument
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2015, včetně výroku auditora  Prabos_2015_ucetni_zaverka
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2016, včetně výroku auditora  Prabos_2016_ucetni_zaverka
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2017, včetně výroku auditora  Prabos_2017_ucetni_zaverka

Další informace poskytne společnost starteepo s.r.o. na internetové stránce https://www.starteepo.com/prabos