Valná Hromada 25.04.2019

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s., IČO 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3864, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Prabos plus a.s., která se bude konat dne 25. dubna 2019 od 14:30 v sídle společnosti Prabos plus a.s., na adrese Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika.

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s., IČO 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3864, dne 22. března 2019 rozeslalo písemně pozvánku na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. dubna 2019, přičemž se v pozvánce k valné hromadě, která také byla zveřejněna dne 24. března 2019 na internetových stránkách společnosti, vyskytly chyby v psaní.

Představenstvo společností tímto zveřejňuje opravu chyb v psaní letopočtu (správný rok 2019 byl chybou v psaní uveden jako rok 2018) dle ustanovení § 578 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsažených v pozvánce na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s., IČO 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3864, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Prabos plus a.s., která se bude konat dne 25. dubna 2019 od 14:30 v sídle společnosti Prabos plus a.s., na adrese Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. duben 2019 (dále jen „rozhodný den“).

Návrh usnesení k bodu 5.9 pozvánky zní: Valná hromada schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2019 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2019.

 

Pozvánka na valnou hromadu

2019-001 – pozvanka VH

Pozvánka na valnou hromadu – oznámení chyby v psaní  

2019-001 – pozvánka VH_oprava chyby

Pozvána na valnou hromadu – opravené znění

2019-001 – pozvánka VH_opravena

Jednací řád

2019-001 jednaci rad

Zpráva dozorčí rady

2019-001 zprava dozorci rady

Stanovy společnosti – navrhované znění s vyznačením změn

2019-001 stanovy_navrh TC

Stanovy společnosti – navrhované úplné znění

2019-001 stanovy_navrh clean

Účetní závěrka společnosti

2019-001 ucetni zaverka 2018

Přehled cash flow a přehled změn vlastního kapitálu společnosti

2019-001 ucetni zaverka 2018_priloha_CF_ZVK

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty

2019-001 ucetni zaverka 2018_priloha_rozvaha

Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti

2019-001 ucetni zaverka 2018_audit

Tisková zpráva

2019-001 Prabos TZ

Výroční analytická zpráva 

2019-001 Vyrocni_analyticka_zprava