Aplikaci je vhodné použít, když vybíráte obuv z kolekce Work&Walk

Pokyny k aplikaci

  • mobilní aplikace dostupná pro Android i iOS
  • aplikace vyžaduje k bezchybné funkci kvalitní internetové připojení a smartphone s dobrým fotoaparátem 
  • papír formátu A4 používaný k měření musí ležet na pevné podložce (papír se nesmí vlnit nebo mačkat) 
  • je nutné zachovat pořadí (levá a poté pravá) a směry focení uvedené v aplikaci
  • fotografovaná noha musí být bosá, nohavice vyhrnutá nad kotník 
  • silueta chodidla v aplikaci je pouze schematická a orientační, není nutné se do siluety přesně trefit
  • nesmírně důležité je, aby na fotografii byl vidět CELÝ papír (jeho okraje)
  • na konci aplikace se takřka vždy objeví upozornění,  že měření neproběhlo v pořádku, toto oznámení prosím ignorujte, stále na aplikaci pracujeme
  • Na konci měření Vám aplikace sdělí kód Vašeho měření, tento kód spolu s Vámi vybraným modelem boty a fotografií papíru A4 s obkreslenými chodidly a s uvedením Vaší obvyklé velikost zašlete na e-mail aplikace@prabos.cz . Pokud se Vaše chodidlo na formát A4 nevejde, použijte prosím formát A3 nebo dvě A4 vedle sebe. 
  • data jsou vyhodnocována ručně,  prosíme proto o strpení, na Váš e-mail budeme reagovat nejpozději následující pracovní den

Pokyny k použití VaV kapacity

V souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Rozšíření vývojového centra Prabos plus a.s., reg.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024158“ máme jako příjemce dotace povinnost umožnit přístup k podpořené infrastruktuře uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek a cena účtovaná za provoz nebo užívání infrastruktury bude odpovídat ceně tržní.