Dokumenty ke stažení

Důležité upozornění

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti Prabos plus, a.s. (dále jen „Akcie”). Případná veřejná nabídka Akcií bude v České republice provedena až po uveřejnění prospektu podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Pokud se veřejná nabídka v České republice uskuteční, bude tento prospekt k dispozici na www.prabos.cz a na www.starteepo.com/prabos.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech amerických nebo pro, ve prospěch nebo na účet jakékoliv americké osoby (U.S. person) (jak je tento pojem definován v Regulaci S (Regulation S) podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), pokud není registrována podle Zákona o cenných papírech nebo na ni nedopadá výjimka z takové registrace. Akcie nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech a nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických. Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií v jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé tohoto oznámení se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.

Informace Dokument
Prospekt společnosti Prabos – START DAY červen 2018 Prospekt_akcii_START_PRABOS_06_18_web
Prospekt společnosti Prabos – START DAY květen 2018 Prospekt_akcii_START_PRABOS_web
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2015, včetně výroku auditora  Prabos_2015_ucetni_zaverka
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2016, včetně výroku auditora  Prabos_2016_ucetni_zaverka
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2017, včetně výroku auditora  Prabos_2017_ucetni_zaverka
Nekonsolidovaná účetní závěrka Emitenta dle CAS za 2018, včetně výroku auditora Prabos_2018_ucetni_zaverka
2019 – výroční analytická zpráva 2019_05_vyrocni_analyticka_zprava
2019 – prohlášení nezávislého auditora k prognóze zisku v analytické zprávě 2019_05_prohlaseni_prognoza
Prospekt společnosti Prabos – červenec 2019 2019_07_prospekt_akcii_PRABOS
   

Další informace poskytne společnost starteepo s.r.o. na internetové stránce https://www.starteepo.com/prabos

Publikace dosažené ceny za akcie nabízené v rámci prvního START Day

V rámci START Day dne 15. 5. 2018 byla při veřejné nabídce akcií Prabos plus a.s. činěné dle prospektu dosažena při prodeji cena 400 Kč za jednu akcii. Toto oznámení je činěno dle § 36d odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a není nabídkou k úpisu či koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti Prabos plus a.s.

Publikace dosažené ceny za akcie nabízené v rámci druhého START Day

V rámci START Day dne 26. 6. 2018 byla při veřejné nabídce akcií Prabos plus a.s. činěné dle prospektu dosažena při prodeji cena 400 Kč za jednu akcii. Toto oznámení je činěno dle § 36d odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a není nabídkou k úpisu či koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti Prabos plus a.s.