Výplata dividendy za rok 2020

Valná hromada společnosti rozhodující per rollam se dne 29. června 2021 usnesla na vyplacení podílu na zisku společnosti za rok 2020 ve výši 14,90 Kč na 1 ks akcie společnosti.

Dividenda bude vyplácena prostřednictvím Fio banky a.s., ode dne 20. září 2021.

Fio banka, a.s. bude akcionáře informovat o možnostech pro výplatu dividendy, přičemž jsou-li akcie akcionáře evidovány v navazující evidenci obchodníků s cennými papíry či jiných správců, bude Fio banka, a.s. informovat tohoto obchodníka či jiného správce.

S ohledem na povinnosti dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nevyplatí společnost podíl na zisku právnické osobě nebo právnímu uspořádání dle zákona, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

S ohledem na ustanovení § 349 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je možné podíl na zisku, resp. dividendu, obdržet pouze převodem na bankovní účet dle volby akcionáře.

Datum zveřejnění: 3.8.2021